گروه صنایع به چوب
loading

 «مختصری درباره چوب و ساختمان آن»


چوب یک ماده جامد متخلخل فیبری شکل است که دارای ساختمانی با یاخته های سازمان یافته و در عین حال ناهمگن است. بطور معمول چوب از تنه یک درخت بدست می آید که خود از 2 قسمت تشکیل شده است :

  1. چوب برون یا چوب جوان که معمولا رنگ آن روشن بوده و قسمت فعال تنه درخت را تشکیل می دهد، زیرا انتقال مواد غذایی بین ریشه و برگها را به عهده دارد.
  2. چوب درون یا چـــوب پیر است که معمولا تیره رنگ تر از چوب جوان است. سلولهای این قسمت غیرفعال بوده ولی بـا ذخیره مواد استخراجی و حفظ استحکام، زندگی درخت را تداوم می بخشند.

در شکل زیر ساختار تنه یک درخت با نمایش برش های مختلف عرضی، مماسی و شعاعی نشان داده شده است :

چوب جوان و چوب پیر در تنه یک درخت

علل کاربرد فراوان چوب در زمینه های مختلف را می توان در هر یک از مزایای زیر جستجو کرد :

  • خواص مكانیكی نسبتا خوب مانند نسبت استحکام به وزن مطلوب و ضربه پذیری مناسب (نسبت استحکام به وزن چوب از فولاد بیشتر است )
  • ارزانی، در دسترس بودن و سهولت ساخت (قیمت جهانی الوار به ازای هر کیلو گرم در حدود 50 سنت است )
  • عایق گرمایی و الکتریکی خوب و جاذب صدا
  • تجدید پذیری مجدد درخت و عدم آلودگی محیط زیست
  • قابلیت پرداخت سطحی، رنگ پذیری، كنده كاری و برش

ساختار تنه یک درخت با نمایش برش های مختلف از آن