گروه صنایع به چوب
loading

 « درب های ضدحریق »

با استناد به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ، درب ضدحریق استاندارد دربی است که با انجام «آزمایش حریق استاندارد» حائز شرایط مقاومت و محافظت در برابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد و مجموعه ای است از عناصر شامل لنگه درب ، چارچوب ، یراق آلات و دیگر اجزایی که مجموعا یک درجه مشخص از محافظت در برابر آتش را تامین می نماید.
زمان محافظت مورد نیاز در برابر آتش مطابق مطابق با مقررات و آئین نامه های ساختمانی مرجع تعیین می شود. طبق تعریف ، مدت زمانی که یک درب ضدحریق ، مطابق با آزمون استاندارد قادر به حبس کردن آتش باشد ، درجه بندی محافظت در برابر آتش آن است که برحسب ساعت یا دقیقه بیان می شود.
فقط درب هایی می توانند به عنوان درب ضدحریق برای محافظت بازشو ها مورد استفاده قرار گیرند که عین نمونه کامل آن ها آزمایش شده و درجه ی محافظت آن ها مطابق با یکی از استاندارهای معتبر آزمون مقاومت در برابر آتش تعیین شده باشد.
نمونه ی کامل به دربی گفته می شود که دارای قاب ، وسایل قفل و بست ، سطوح شیشه خور (درصورت وجود) ملزومات و قطعات مربوطه (به همان صورتی که درب بازشوی مورد نظر نصب می گردد) باشد. درب های ضدحریق باید به طور کامل و تماما پیش ساخته به محل منتقل شوند و بدون احتیاج به هرگونه دستکاری که مشخصات آن ها را خدشه دار سازد ، قابل نصب باشند.

تمام درب های ضدحریق باید دارای مشخصات عمومی به شرح ذیل باشند:
الف) بایستی دارای یکی از مدارک فنی زیر باشد:

  • دارای گزارش آزمایش آتش از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و شهرسازی
  • برای پروژه های خاص و مهم ، نمونه واقعی در ابعاد کامل از محل پروژه توسط دستگاه نظارت یا نهاد معتبر شخص ثالث برداشت شده و آزمون آتش استاندارد توسط آزمایشگاه معتبر بر روی آن انجام شود.
  • گزارش آزمایش آتش باید در مقایسه با مقررات مرجع و الزامات مربوط به پروژه ارائه گردد.

ب) درب ضدحریق ، برحسب نیاز ، موقعیت قرارگیری در ساختمان و براساس مقررات مرجع دارای سیستم های خودبسته شو با حالت آرام بند ، سیستم خودکار بسته شو و دستگیره آنتی پنیک استاندارد باشد.
استثناء : درب های حریق مستقر در دیوارهای مشترک جداکننده واحدهای خواب در آپارتمان های مسکونی می تواند فاقد سیستم خودبسته شو یا خودکار بسته شو باشد.
ج) پس از بسته شدن باید بتواند گسترش آتش و دود را از هر طرف به طرف دیگر مسدود نماید.
د) زمان محافظت مورد نیاز در برابر آتش را مطابق با مقررات و آیین نامه های ساختمانی مرجع تامین نماید.

درب چوبی :
شرکت به چوب اولین تولید کننده درب های ضدحریق تمام چوب با ویژگی های منحصر به فرد می باشد. درب های مقاوم به حریق چوبی این شرکت با مقاومت حریق 60 ، 90 ، 120 دقیقه ای دارای گزارش تست حریق از آزمایشگاه آتش نشانی و مورد تائید مراجع ذی صلاح کشور نیز می باشد.

 

مشخصات درب های ضدحریق تولید شده در شرکت به چوب :

  • درب ساخته شده از چوب نراد خشک شده ی روسی با ضخامت 5 سانتی متر
  • پوشش رنگ ضدحریق که در برابر حریق منبسط شده و لایه ای مقاوم در برابر آتش در حدود 5 سانتی متر ایجاد می نماید
  • دارای نوار دودبند و آتش بند دور تا دور چارچوب و درب چوبی با قابلیت افزایش حجم در مواقع حریق و جلوگیری از انتشار دود
  • تمامی یراق آلات شامل لولاها ، دستگیره های عادی و قفل ها دارای استاندارد حریق می باشند
  • دستگیره آنتی پنیک دارای تائیدیه با قابلیت باز شدن در جهت خروج در صورت قفل بودن درب
  • آرام بند دارای تائیدیه ، جهت عملکرد دودبند و آتش بند در ساختمان
  • دارای دودبند در زیر هر درب چوبی که از انتشار دود از پایین درب جلوگیری می کند